I denne fase omsættes viden til handling. I de forrige faser har du og din projektgruppe sat kursen, og nu kan I tage udfordringen op og føre projektet ud i livet. I har en skarp idé. I har en masse viden. I har et netværk og en velfungerende projektgruppe, så nu gælder det for alvor realiseringen af projektet. Realiseringen af projektet kan ske på mange forskellige måder, afhængigt af projektets karakter og tidshorisont. I kan fx producere et konkret produkt, et event eller et koncept, som er eksemplificeret ved hjælp af prototyper. Det vigtigste er, at I handler på jeres viden og ideer.

På denne side kan du finde udskriftsvenlige værktøjer fra bogens realiseringsfase (side 90-114).

 

Gå tilbage til researchfasen   Gå videre til formidlingsfasen