Ryslinge-modellen er udviklet af Ryslinge Efterskole og anvendes som redskab i skolens projektlederuddannelse, som alle skolens elever gennemgår. Ryslinge-modellen er en procesguide, som hjælper elever med at iværksætte og lede kreative projekter. Modellen guider eleverne igennem fem faser:

  1. Samarbejdsfasen
  2. Idéfasen
  3. Researchfasen
  4. Realiseringsfasen
  5. Formidlingsfasen

Hver fase har tre fokuspunkter, som vi kalder SPOTS. Til hvert SPOT er der knyttet en række værktøjer, som eleverne kan anvende direkte i deres projektarbejde.

Ryslinge-modellen udfoldes både i en elevbog og på denne hjemmeside. Elevbogen kan anvendes som et opslagsværk af eleverne i deres projektforløb, og understøtter dem dermed der, hvor de befinder sig i deres proces. Bogen er tilgængelig som PDF til højre på denne side. Hjemmesiden er et supplement til bogen, og foruden udskriftsvenlige versioner af bogens værktøjer, er den udbygget med en lærerdel og en informationsside til vores samarbejdspartnere.

 Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen griber ud i samfundet og gør projektarbejde til mere end en intern arbejdsform på skolen. Formålet med uddannelsen er at øge elevernes evne til at iværksætte og gennemføre innovative projekter i samarbejde med det øvrige uddannelses- og erhvervsliv. Igennem uddannelsen udrustes eleverne med en række videnskabelige undersøgelsesværktøjer og metoder til kreativ idégenerering, som de får rig mulighed for at inddrage og prøve af i praksis via forskellige projektforløb. Fælles for projektforløbene er, at de er forankrede i problemstillinger fra den virkelige verden. Vi ønsker, at hver elev gennem projektlederuddannelsen bliver i stand til at transformere sin viden til handling og skabe projekter til gavn for vores fælles fremtid. Fremtiden ligger i vores ungdomsgeneration!

lærersiden kan du finde mere information om projektlederudannelsens struktur, vores didaktiske overvejelser og konkrete undervisningsplaner.

 

 Klik for at hente bogen som PDF