Samarbejdsfasen handler om det allervigtigste i processen, nemlig de mennesker, der skal drive projektet frem: Dig og din gruppe. Jeres samarbejde er projektets fundament, og forudsætningen for et vellykket projekt hviler på jeres evner til at samarbejde.

På denne side kan du finde udskriftsvenlige værktøjer fra bogens samarbejdsfase (side 20-46).

 

 

 

   Gå videre til idéfasen