Her på siden kan du finde samarbejdsøvelser – icebreakers og teambuildingøvelser – som supplement til bogens samarbejdsfase (side 20-46)

Icebreakers
Teambuildingøvelser
Navneleg

Hvorfor?
Denne øvelse skaber god energi i en forsamling og træner samtidig deltagernes navne. I modsætning til de icebreakers, der bliver præsenteret i bogen, er denne øvelse velegnet til større grupper (10-50) Vær opmærksom på, at øvelsen kræver en facilitator.

Hvordan?
Alle deltagere stiller sig i en cirkel og skriver deres navn på et klistermærke. Facilitatoren indsamler navneskiltene og deler dem bagefter ud til tilfældige deltagere. Man må ikke modtage sit eget navn eller vedkommende til højres navn. I skal nu sætte det udleverede navneskilt fast på ryggen af deltageren til højre.

Når facilitatoren siger ”nu”, skal I bevæge jer rundt og lokalisere jeres eget navn blandt de øvrige deltagere. Samtidig skal I prøve at undgå, at navnet på jeres ryg bliver fjernet. Når I finder jeres eget navn, placerer I det på brystet. I er først ude af legen, når I har fundet jeres eget navn, og når navnet på jeres ryg er blevet fundet.

Hvad skal jeg bruge?        
Klistermærker og skriveredskaber.

Team

Tag hvad du skal bruge

Hvorfor?
Denne øvelse skaber god energi i en forsamling, og deltagerne lærer samtidig hinanden at kende. I modsætning til de icebreakers, der bliver præsenteret i bogen, er denne øvelse velegnet til større grupper (10-30) Vær opmærksom på, at øvelsen kræver en facilitator.

Hvordan?
Alle deltagerne stiller sig i en cirkel. Facilitatoren sender nu en toiletrulle rundt og instruerer deltagerne i at tage så meget, som de tror, de skal bruge. Deltagerne får ikke andre instrukser end ”tag hvad du skal bruge”.

Deltagerne skal så tælle hvor mange ark toiletpapir, de hver især har taget. Herefter får de af facilitatoren besked på, at de skal dele det antal facts om sig selv svarende til antallet af toiletpapirark. Har en deltager fx taget 5 ark, skal han/hun dele 5 facts med de andre i cirklen.

Hvad skal jeg bruge?
En rulle toiletpapir

Tag hvad du skal bruge

Elsker du din nabo?

Hvorfor?
Denne øvelse skaber god energi i en forsamling. I modsætning til de icebreakers, der bliver præsenteret i bogen, er denne øvelse velegnet til større grupper (10-50) Vær opmærksom på, at øvelsen kræver en facilitator.

Hvordan?
Formér en cirkel af stole. Der skal være nok stole til alle deltagere undtagen én, som stiller sig i midten. Facilitatoren stiller spørgsmålet: ”Elsker du din nabo?”, og deltageren i midten kan vælge at svare to ting:

1) Nej: Hvis deltageren i midten siger nej, skal alle bytte plads.
2) Ja, men: Hvis deltageren i midten fx siger ”Ja, men ikke dem med jeans på”, betyder det, at alle de nævnte skal finde en ny plads.

I begge tilfælde skal deltageren i midten selv forsøge at få en plads, så en ny kommer til at stå i midten.

Hvad skal jeg bruge?
Stole der svarer til deltagerantallet (minus én)

Elsker du din nabo

Blindtegning

Hvorfor?
Denne øvelse har til formål at lære at lytte til hinanden i gruppen. Vær opmærksom på, at øvelsen kræver en facilitator. Øvelsen egner sig godt til små eller mellemstore grupper (6-30).

Hvordan?
Facilitatoren forbereder sig ved at tegne tre forskellige tegninger med figurer, fx med inspiration fra nedenstående. Facilitatoreren søger for at kopiere tegningerne, så der er nok til halvdelen af deltagerne. I lokalet stilles stolene op på to rækker ryg-mod-ryg, gerne med lidt mellemrum imellem hvert stolepar.

Halvdelen af deltagerne udstyres nu med en tegning, mens den anden halvdel udstyres med skriveredskaber og papir. Deltagerne placeres så på stolene i par med ryggen til hinanden – en med tegning på den ene side, og en med skriveredskab og papir på den anden.

Deltageren med tegning har nu til opgave at instruere makkeren i at efterligne tegningen så godt som overhovedet muligt uden at se den. Det vil sige, at deltageren med tegning skal forklare figurerne, deres størrelser, former og placering på papiret.

Efter ca. 10 minutter stopper facilitatoren legen og får deltagerne til at reflektere over øvelsen. Hvordan udspillede forløbet sig? Hvad var let/svært? Hvad kan I lære af øvelsen og tage med videre til jeres projektarbejde?

Hvad skal jeg bruge?  
Papir, skabeloner, skriveredskaber
Blindtegning

Symbol på gruppen

Hvorfor?
Denne øvelse er med til at fremme fællesskabsfølelsen i projektgruppen. Vær opmærksom på, at deltagerne gerne skal kende hinanden og gruppen en smule, før de giver sig i kast med denne øvelse.

Hvordan?
Projektgrupperne skal i fællesskab finde en ting eller et fænomen, som symboliserer deres gruppe, fx en orkan, et næsehorn, en tyk bog osv. Grupperne får så til opgave at tegne det valgte symbol og skrive en liste over, hvad der karakteriserer deres symbol. Til sidst deler projektgrupperne deres symboler og beskrivelser med hinanden.

Hvad skal jeg bruge?
Flipoverpapir og skriveredskaber.

Symboler

Tal-leg

Hvorfor?
Formålet med denne øvelse er at træne projektgruppens samarbejde og evne til at løse problemer.

Hvordan?
Stil jer i en cirkel med ryggen til hinanden. Det handler nu om at tælle til så mange som overhovedet muligt uden at tale sammen og uden at planlægge på forhånd. Hvis I kommer til at tælle i munden på hinanden, skal I starte forfra. I må kun sige et tal ad gangen.

Afslut med at reflektere over øvelsens forløb. Hvordan forløb øvelsen? Hvorfor gik det, som det gik? Hvad kan I lære af forløbet?

Hvad skal jeg bruge?
Du skal kun bruge dig selv og din gruppe.

Talleg