Her på siden kan du finde flere øvelser til idéfasen – kickstartere og idéskabelsesøvelser – som supplement til bogens øvelser (side 46-70).

Kickstartere
Idéskabelse
Hvad er det modsatte af…?

Hvorfor?
Formålet med denne øvelse er at kickstarte de divergente tankebaner

Hvordan?
Gå sammen to og to. Den med flest farver på tøjet starter. Han/hun peger på en ting i rummet og spørger makkeren ”Hvad er det modsatte af (fx et bord)?” Makkeren peger så på en anden tilfældig ting i rummet og siger ”Det er (fx en lampe)”. Herefter er det nu op til makkeren at forklare den ”logiske” årsag til, at en lampe er det modsatte af et bord, fx ”Fordi en lampe lyser rummet op og gør det større, mens et bord tager pladsen i rummet og gør det mindre”. Fortsæt sådan i et par minutter.

Hvad skal jeg bruge?
Du skal kun bruge dig selv og en makker

Kilde: Den Kreative Platform

Hvorfor er et hamster hurtigere end en Ferrari?

Hvorfor?
Denne øvelse har til formål at træne og give rum for den impulsive tanke.

Hvordan?
Gå sammen to og to. Sammen skal I nu brainstorme på, hvor et hamster er hurtigere end en Ferrari. I må ikke spænde ben for hinandens impulser, men tværtimod sige ”ja, og”.

A: ”Fordi hamstret er blevet fodret med steroider i sin vandskål”
B: ”Ja, og det har også løbetrænet helt vildt meget i sit hamsterhjul i burdet
A:”ja, og…”

Sådan fortsætter I i to minutter

Hvad skal jeg bruge?
Du skal kun bruge dig selv og en makker

Ferrari

Kilde: Inspiration fra Den Kreative Platforms Røde Løbere

Braindrawing

Hvorfor?
Denne øvelse fungerer godt i en idéskabelsesproces, hvor I har talt rigtig meget og har brug for et lille afbræk, som samtidig føder ind i jeres kreative proces. Øvelsen stimulerer de divergente tankeformer. Vær opmærksom på, at øvelsen kræver en facilitator.

Hvordan?
Alle gruppemedlemmerne får et flipover-papir. Hvert gruppemedlem har nu til opgave at starte en tilfældig tegning på 30 sekunder. Papirerne sendes så på omgang, og gruppemedlemmerne tegner videre på hinandens tegninger. 30 sekunder til hvert papir indtil de er nogenlunde fyldt ud.

Hvert gruppemedlem får nu den oprindelige tegning tilbage. Facilitatoren samler op og spørger ind til, hvad man kan udlede af tegningerne. Fx ”Det ligner, at der er et par øjne på min tegning” eller ”Min tegning ligner en folkemængde”. Når hvert gruppemedlem har delt deres fortolkninger, får gruppen så til opgave at omdanne deres fortolkninger til noget brugbart i deres idéskabelsesproces, fx ”Hvad med at vi får nye øjne på? Vi kunne fx spørge vores kammerater om, hvilken idé de synes er bedst” eller ”Hvad med, at der indgår en demonstration eller en kæmpe flash-mob (folkemængde) i vores løsning?”.
Bidrager tegningerne med nye ideer?

Hvad skal jeg bruge?    
Flipover-papir og farvede tusher

Sketch

Brainstorming online

Hvorfor?
Har du og din gruppe skiftende lokaler i løbet af jeres projektforløb, kan det være en god idé at skabe ideer online, så I med lethed kan fragte dem fra rum til rum. Det følgende er derfor ikke en konkret øvelse, men et forslag til hvordan du kan udnytte digitale hjælpemidler i din idéskabelsesproces

Hvordan?
Der findes mange forskellige online brainstorming- og mindmap-værktøjer, og der bliver hele tiden udviklet nye. Spørg din lærer, om skolen har abonnement på et bestemt værktøj eller brug google.

Eksempler
www.stormboard.com
Dette site tillader dig at brainstorme online i samarbejde med dine gruppemedlemmer. I kan bl.a. brainestorme med tekst, billeder, titler, dokumenter og sketches på virtuelle post-its. I kan desuden organisere, prioritere og dele jeres ideer. Sitet har mangle forskellige funktioner. I kan bl.a. diskutere og holde afstemninger om jeres ideer.

Post-it Plus
Hvis du og din gruppe foretrækker idégenerering på papir har Post-it® udviklet en app, som du kan bruge til at tage billeder af de fysiske post-its fra idéfasen, omarrangere dem, tilføje ideer og dele med hinanden. App’en hedder Post-it Plus og kan findes i app-store.

Hvad skal jeg bruge?
Laptop

Mailstorming

Hvorfor?
Med denne øvelse kan I generere mange ideer på kort tid og bygge videre på nogle af de ideer, I allerede har brygget. Vær opmærksom på, at øvelsen kræver en facilitator.

Hvordan?
Af de ideer, I allerede har skabt, skal I udvælge det samme antal, som I er gruppemedlemmer. Hver idé skrives på forsiden af en kuvert, som er udstyret med et par sider papir indeni. Hvert gruppemedlem får nu en kuvert og genererer videre på ideen i et minut. Herefter går kuverterne på runde blandt de øvrige gruppemedlemmer, som ligeledes genererer videre på ideen. Når kuverterne når tilbage til de første gruppemedlem udvælger vedkommende tre ideer, som han/hun fremlægger for resten. I vil blive overraskede over, hvad den oprindelige idé har udviklet sig til.

Hvad skal jeg bruge?
Fire kuverter, skriveredskaber

Kilde: Moving Minds i samarbejde med Visit Denmark

Kuverter