På denne side kan du få indblik i Ryslinge-modellen fra et underviserperspektiv. Ryslinge-modellen indgår som et redskab i Ryslinge Efterskoles projektlederuddannelse, som alle skolens elever gennemgår. Via billederne nedenfor kan du klikke videre og læse om projektlederuddannelsens indhold, struktur og organisering. Du kan også finde eksemplariske undervisningsplaner tilknyttet Ryslinge-modellens forskellige faser.

Foruden denne hjemmeside har Ryslinge Efterskole udgivet en elevbog, som indgår aktivt i projektlederuddannelsen. Hjemmesiden kan dermed ikke stå alene. Du kan bestille bogen her. Bogen er også tilgængelig som PDF her