Som udgangspunkt er Ryslinge Efterskoles projektlederuddannelse en pædagogisk og didaktisk legeplads for underviserne. Det betyder blandt andet, at de enkelte lærere har metodisk frihed til at tilrettelægge undervisningen, som de ønsker. Fælles for vores virke er dog, at vi arbejder og tilrettelægger vores undervisning ud fra følgende fem didaktiske dogmer:

  1. Målbeskrivelserne (se vores undervisningplaner) skal være et værktøj for underviserne og vejlederne i forbindelse med forberedelsen af den egentlige undervisning.
  2. Undervisningen skal være anvendelsesorienteret og lægge op til handling.
  3. Undervisningen skal inddrage de muligheder, der ligger i skoleformen.
  4. Undervisningen skal gribe ud i samfundet og etableres i samarbejde med det øvrige uddannelses-, forenings-, og erhvervsliv.
  5. Undervisningen skal evalueres med henblik på en kontinuerlig udvikling af uddannelsen.