Silent feedback med post-its

Hvorfor?
Denne evalueringsform er en hurtig og effektiv måde at få eleverne til at reflektere over deres egen og gruppemedlemmernes indsats i projektforløbet.

Hvordan?
Eleverne stiller sig i en cirkel på gulvet i deres projektgrupper. I stilhed skal de notere to positive kommentarer og én udviklingsmulighed til hvert gruppemedlem – Én post-it, én kommentar. Herefter sætter eleverne deres post-its fast på de pågældende gruppemedlemmer. Til sidst tager eleverne en runde, hvor gruppemedlemmerne forklarer de post-its, de har tildelt deres kammerater. Hvis der er uklarheder, må man gerne spørge ind til den pågældende post-it, men tanken er, at eleven hovedsageligt modtager kommentarerne i stilhed. Eleverne skal gemme de modtagne post-its i deres portfolio.

Hvad skal jeg bruge?
Post-its og skriveredskaber.

Interview to og to

Hvorfor?
Denne evalueringsform foretages som opfølgning på Silent Feedback med post-its (ovenfor). Fordelen er, at interviewformen aktiverer eleverne og får dem til at tage feedbacken et skridt videre og omsætte den til en fremadrettet målsætning.

Hvordan?
Med udgangspunkt i nedenstående evalueringsark interviewer eleverne hinanden to og to. Den, der interviewer, skriver. Til sidst byttes der ark, så eleverne ender ud med sit eget evalueringsark.

Hvad skal jeg bruge?
Eleverne skal bruge følgende evalueringsark:

Personlig evaluering billede

Skriv løs til musik

Hvorfor?
Denne evalueringsform er god at anvende, hvis eleverne har haft en travl dag/uge og har brug for at komme ned i gear.

Hvordan?
Sæt roligt musik på og lad eleverne skrive løs om deres oplevelser i projektforløbet. Afslut eventuelt med en runde, hvor alle deler deres tanker, eller lad blot eleverne gemme deres refleksioner i portfolioen og lad dem vende tilbage til deres overvejelser, når de skal skrive deres afsluttende projektlederudtalelse.

Hvad skal jeg bruge?
Skriveredskaber og laptop eller papir.

fugl1

 

 

 

 

Individuel refleksion

Hvorfor?
Denne evalueringsform giver rum for, at eleverne kan reflektere over den feedback, de har modtaget fra de andre gruppemedlemmer og omsætte den til noget fremadrettet. Den foretages altså efter Silent Feedback (til venstre).

Hvordan?
Alle elever får udleveret nedenstående evalueringsark. De har ca. 10 minutter til at udfylde det. Evalueringsarket gemmes i portfolioen.

Hvad skal jeg bruge?
Eleverne skal bruge følgende evalueringsark:

Personlig evaluering billede

Walk and talk

Hvorfor?
Evalueringsformen er aktiverende og kan bruges til at få eleverne til reflektere over processer eller afsluttede forløb. På Ryslinge Efterskole bruger vi den ofte undervejs i projektlederuddannelsen til at reflektere over, hvad de har fået ud af uddannelsen indtil videre.

Hvordan?
I mindre grupper går eleverne en tur og reflektere over spørgsmål, som på forhånd udstikkes af læreren, fx hvilke SPOT-kurser har gjort mest indtryk? Hvad har du fået ud af projektlederuddannelsen indtil videre? Lav eventuelt en fælles opsamling efterfølgende. 

Hvad skal jeg bruge?
Ingenting

Fælles refleksion

Hvorfor?
Denne evalueringsform kan fx anvendes dagligt som opsamling på dagen.

Hvordan?
Tag en mere eller mindre formaliseret snak med eleverne i plenum, hvor I vender gode oplevelser og udfordringer i projektforløbet. Tag elevernes feedback til overvejelse og tal i projektlærergruppen om, hvordan I kan imødekomme elevernes udfordringer.

Hvad skal jeg bruge?
Ingenting

Logbøger

Hvorfor?
Denne evalueringsform kan med fordel anvendes i længerevarende projektforløb, hvor I planlægger at afslutte med en fælles evaluering. Logbogen betyder, at eleverne løbende får mulighed for at reflektere over processen og deres egen læring. 

Hvordan?
Formulér tre spørgsmål, som eleverne dagligt skal reflektere over i deres logbøger. Sidst på ugen får eleverne tid til at kigge deres logbøger igennem, og herefter foretages en fælles evaluering.

Hvad skal jeg bruge?
Fysiske logbøger eller en mappe på GoogleDrev.

fugl2