Projektlederuddannelses varetages af et team på syv lærere. Alle lærerne planlægger, underviser og vejleder eleverne i projektforløbene og er ansvarlige for at evaluere forløbene og udvikle uddannelsens praksis på baggrund af evalueringerne. Projektlærerne har yderligere til opgave at holde sig ajour med kurser, arrangementer og lignende, som har interesse for uddannelsen og bidrager til den faglige kvalificering.

Projektkoordinatorgruppe
Tre lærere udgør desuden en projektkoordinatorgruppe, hvoraf to står for koordinering af uddannelsen og én står for kontakten til samarbejdspartnerne. Projektkoordinatorgruppen holder fælles møder hen over året og arbejder selvstændigt med sit ansvarsområde.

Projektkoordinatorgruppen ansvarsområder:

Koordinering:

 • Mødeindkaldelser og dagsordener
 • Fordeling af uddannelsens undervisningsområder blandt lærerne
 • Overordnet planlægning af projektforløbene
 • Årsrytme

Udviklingsarbejde:

 • Bestilling, samling og skriftliggørelse af materialer
 • Identificering af udviklingsområder
 • Anbefaling til næste års projektlederuddannelse
 • Slutevaluering af hele uddannelsen med henblik på udvikling af uddannelsen

Kontakt til samarbejdspartnere:

 • Kontakte mulige interessenter
 • Kontakt til årets samarbejdspartnere, herunder invitation til afslutningsmessen
 • Kursus for eksterne interessenter
 • Organisering af opdrag, herunder kategorisering og fordeling af opdragene efter elevernes ønsker