top of page
Undervisningens indholdsstruktur

Ryslinge-modellens fem faser danner rammen om ethvert projekt.

Ryslinge-modellens fem faser danner rammen for i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb  - tilpasset så det giver mening i den enkelte sammenhæng.

Nedenfor kan du få et overblik over forskellige SPOT-kurser, som kan indgå i de enkelte faser i projektlederuddannelsen. Du finder nærmere beskrivelser af de enkelte spotkurser i bogen: “Den der bog om projektledelse”. I vores praksis justeres og tilpasses de enkelte SPOT-kurser kontinuerligt, så de giver mening i forhold til de individuelle projektforløb.

Vi oplever det som en god idé at indlede en ny fase med et projektil, der på en sjov og anderledes måde skaber fokus på det, vi skal i gang med.

Samarbejdsfasen
PROJEKTILER
SPOTKURSER:

SPOT 1: Projektlederroller

SPOT 2: Teambuilding, samarbejdsudvikling, samarbejdsaftaler

SPOT 3: Mødefacilitering, grafisk facilitering

Idéfasen
PROJEKTILER
SPOTKURSER

SPOT 1: Idéskabelse

SPOT 2: Idéudvælgelse

SPOT 3: Idéudvikling - Rapid prototyping

Researchfasen
PROJEKTILER
SPOTKURSER

SPOT 1:

Desktopresearch - Kildekritik og informationssøgning

SPOT 2: Opsøgende research - Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder

SPOT 3: Analyse
 

Realiseringsfasen
PROJEKTIL
SPOTKURSER

SPOT 1: Projektplanlægning

SPOT 2: Samarbejdspartnere

SPOT 3: Fundraising

Formidlingsfasen

SPOTKURSER

SPOT 1: Pitch

SPOT 2: Presse

SPOT 3: Markedsføring

bottom of page