top of page
Skærmbillede 2019-02-05 kl. 13.28.39- ed
Kursusforløb med elever

Ideelt til jer, som gerne vil afprøve Ryslinge-modellen i praksis med elever i et konkret projekt med eksterne undervisere.

Det er en krævende og forberedelsestung proces at nytænke undervisning i et helt team. Vi tilbyder at komme ud på skolen og facilitere et helt projekt sammen med lærere og elever, hvor alle parter er aktivt involverede i alle relevante processer i et konkret projekt.

Det skaber en fælles forståelse og et fælles sprog i teamet, som danner et solidt grundlag for udvikling af eksisterende praksis.


Eksempel på kursusforløb

August:

  • Lærerkursus for alle involverede lærere.

  • Igangsætte det lokale netværk og indhente 5-6 virksomheder som  samarbejdspartnere til innovationsforløb. Sparring omkring ideer og kommunikation           med virksomheder.

September – December:

  • Lærerne arbejder med projektlederroller i klasserne og inddrager dem i almindelig undervisning.

  • Alle lærere har undervisningsbogen: “Den der bog om projektledelse – Din guide til Ryslinge-modellen” og kan afprøve øvelser og værktøjer fra Ryslinge-modellens fem faser.

Januar:

  • Projektuge for de involverede klasser med alle tilknyttede lærere fra overbygningsteamet og to facilitatorer fra kursusvirksomheden på Ryslinge Efterskole.

April:

  • Evt. opfølgning på implementering af projektledelsesværktøjer i undervisningen.

 

Kursus for lærere
Det er meget krævende at skabe forandring i en organisation. For at klæde lærerne på til projektets handlingsorienterede tilgang til undervisning og læring indledes forløbet med et kursus i Ryslinge-modellen. Kursusdagen vil være en indføring i modellens fem faser gennem teori og praksis samt en introduktion til “læreren som vejleder”. Kurset er for alle interesserede lærere i organisationen og vil foregå i god tid forud for selve projektforløbet.

 

Projektuge med elever
En uge hvor alle involverede elever skal samarbejde på tværs af klasser, alderstrin og fagligt ståsted.

 

Samarbejdsfasen: Der vil blive arbejdet med lederroller og facilitering, så eleverne er bevidste om, hvilke kompetencer de kan byde ind med, hvilken rolle de kan indtage, og hvordan de faciliterer deres samarbejde i grupperne.

Eleverne arbejder med teambuilding og lærer vigtigheden af at "spille hinanden gode".

 

Idéfasen: Idéskabelse og erfaring med at tænke divergent. Det er her, vi skal være nysgerrige og turde fejle. Dette gøres med forskellige værktøjer, som eleverne kan anvende i alle faglige sammenhænge.

 

Researchfasen: I denne fase søger eleverne viden. Både viden fra nettet, viden fra egne undersøgelser af målgruppe, netværk, erhvervsliv osv. og viden, der opstår i kreative processer som prototypefremstilling.

 

Realiseringsfasen: Eleverne skal handle på deres arbejde. I denne fase skal de derfor afprøve og lære at organisere, så de når målet.

Formidlingsfasen: Formidling er en vigtig del af arbejdet, hvor målgruppen/virksomheden får præsenteret den innovative idé og detaljerne omkring den.

Pris
Ring og hør nærmere for muligheder og pris.

Undervisere

Birgitte Rasmussen & Kristina Mulle Yde

Kursusudviklere og projektlærere på Ryslinge Efterskole

Pil4-h.png
bottom of page