top of page
Integreret projektledelse

Projektledelse som didaktisk tilgang

Vi ønsker at sætte eleverne i stand til at handle på baggrund af deres viden. Denne handlingsorienterede tilgang til undervisningen betyder i praksis, at tankegangen bag Ryslinge-modellen ikke er forbeholdt særlige projektdage. Det er for os blevet en meningsfuld didaktisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisning i alle fag.

En innovativ tankegang stiller krav om divergent tænkning, hvor viden sættes i spil på tværs af fag, erfaringer og kompetencer. Det handler om, at de unge mennesker oplever, at den viden de har med sig fra mange forskellige sammenhænge er værdifuld og anvendelig – ja nødvendig for en divergent tænkning. På den måde bidrager den øvrige undervisning også til projektlederuddannelsen, både de traditionelle fag som dansk og matematik, men også fællestimer, valg- og linjefag og elevernes frie tid anses som kompetencegivende i forhold til projektlederuddannelsen.

Derfor anvender vi begrebet integreret projektledelse, som indikerer, at formålet med projektlederuddannelsen gennemsyrer hele skolens virke.

Pil6-h.png
bottom of page