top of page
Om Ryslingemodellen
Ryslinge-modellen.png
Ryslinge-modellen er en projektmodel, som hjælper elever med at skabe og lede deres egne projekter. Modellen guider eleverne igennem fem overordnede projektfaser:

Hver fase er inddelt i tre spots. Til hvert spot er der knyttet en række værktøjer, som eleverne kan anvende i deres projektarbejde. Alle faser og spots er beskrevet i detaljer i bogen “Der der bog om Projektledelse – Din guide til Ryslinge-modellen” og enkelte værktøjer kan findes som udskriftsvenlige versioner her:

Samarbejdsfasen

Spot 1: Projektlederroller

Spot 2: Facilitering

Spot 3: Teambuilding

Idéfasen

Spot 1: Idéskabelse

Spot 2: Idésortering

Spot 3: Idéudvikling

Researchfasen

Spot 1: Skrivebordsresearch

Spot 2: Værkstedsresearch

Spot 3: Opsøgende research

 

Realiseringsfasen

Spot 1: Værdiskabelse

Spot 2: Grovplanlægning

Spot 3: Detailplanlægning

Formidlingsfasen

Spot 1: Pitch

Spot 2: Brænd igennem på skrift

Spot 3: Kolbøtter og konfetti

Ryslinge-modellen er udviklet af Ryslinge Efterskole og anvendes som redskab i skolens projektlederuddannelse, som alle skolens elever gennemgår.

Pil1-h.png
Anker 1
bottom of page