top of page
Vores projektlederuddannelse

En uddannelse i ledelse af projekter og innovative processer for unge

Ryslinge-modellen er udviklet af Ryslinge Efterskole og anvendes som redskab i skolens projektlederuddannelse, som alle skolens elever gennemgår. Formålet med projektlederuddannelsen er at øge elevernes evne til at iværksætte og gennemføre innovative projekter i samarbejde med det øvrige uddannelses-, forenings- og erhvervsliv. Projektlederuddannelsen griber på den måde ud i samfundet og gør projektarbejde til mere end en intern arbejdsform på skolen.

Gennem uddannelsen får eleverne erfaring med en række videnskabelige undersøgelsesværktøjer og metoder til kreativ idégenerering og projektledelse, som de får rig mulighed for at prøve af i praksis via forskellige projektforløb. Fælles for projektforløbene er, at de er forankrede i problemstillinger fra den virkelige verden. Målet er, at hver elev gennem projektlederuddannelsen bliver i stand til at transformere sin viden til handling og skabe projekter til gavn for vores fælles fremtid.

Pil7-h.png
bottom of page