top of page
Læreren som vejleder

I en deltagerstyret undervisningsform er vejlederen helt central

Vejledning er et vigtigt element i projektlederuddannelsen. Da undervisningen i høj grad er deltagerstyret – dvs. at det eleverne og deres ideer, der driver projekterne frem – stiller det nye krav til underviseren og eleven. Underviseren skal mest af alt være en vejleder, som understøtter eleverne i at lede indhold, proces og mål.

 

Vi læner os derfor op ad Tron Inglars procesorienterede vejledningsstrategi (Inglar, 2012). Inglar er norsk professor i eksperimenterende pædagogik og underviser bl.a. på den norske læreruddannelse. Hovedtrækkene i den procesorienterede vejledningsstrategi er:

  1. Vejlederen er aktivt lyttende og spørger ind til det enkelte gruppemedlems tanker, idéer mv.

  2. Vejlederen opstiller forslag til alternative mål og metoder.

  3. Vejlederen fokuserer ikke kun på gruppen som helhed, men appellerer til den enkelte elev i gruppen om at reflektere og konstruere projektet. Fokus bør være på den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

 

Den procesorienterede vejledningsstrategi kræver omstilling for både underviseren og eleven. Mange elever skal vænne sig til at gå fra en lærerstyret undervisningsform til en deltagerstyret undervisningsform, og derfor spiller vejledningen en særlig rolle i de første måneder af vores projektlederuddannelse. Vejledningen bidrager til at skabe tryghed i en anderledes undervisningsform og fremmer elevernes engagement i forhold til projektarbejdsformen, den divergente tænkning og modet til at handle.

Forslag til yderligere læsning: Inglar,Tron (2012): Lærer og vejleder, Forlaget Klim

Pil7-h.png
bottom of page