top of page
Projektiler

Stil skarpt på agendaen

Projektiler er værktøjer, der kan tilføre fasen et ekstra skud energi. De kan indgå i alle faser. Projektilerne, der præsenteres på denne side, er et supplement til bogens projektiler (side 132-144). 
Tænk på et dyr

Hvorfor?
Dette projektil har til formål at skabe ny energi i gruppen

Hvordan?
Alle tænker på deres yndlings dyr. I har nu til opgave at stille jer op i række. Det største dyr skal være forrest, det mindste bagerst. I må ikke tale, kun gestikulere og sige dyrets lyd.

Hvad skal jeg bruge?
Du skal kun bruge dig selv og din gruppe

Summen af fingrene

Hvorfor?
Dette projektil har til formål at skærpe koncentrationen i en projektgruppe.

Hvordan?
Gå sammen to og to eller tre og tre. Tag hænderne om på ryggen og vælg hver især et antal fingre, I vil vise. Sammen siger I: ”1, 2, 3, NU” og på ”NU” tager I hænderne frem foran jer og viser det antal fingre, I har planlagt. Det gælder nu om at finde summen af alle de viste fingre så hurtigt som muligt. Den, der råber det korrekte antal først, vinder.

Hvad skal jeg bruge?
Du skal kun bruge dig selv og en makker

Blomsterhånd

Hvorfor?
Dette projektil har til formål at skærpe koncentrationen i en projektgruppe. Vær opmærksom på, at øvelsen kræver en facilitator.

Hvordan?
Alle sætter sig ned, lukker øjnene, knytter hænderne og lægger dem på knæene. Når facilitatoren siger ”nu”, har I præcis et minut til at folde jeres hænder ud, præcis som en blomst der springer ud. Det drejer sig om at time det perfekt til minuttet. Når det er gået et minut, siger facilitatoren ”stop” og alle åbner øjnene og beholder hænderne i den samme position. Sammenlign nu jeres hænder. Nogle var sikkert for hurtige, mens andre endnu ikke er nået i mål. Gentag eventuelt øvelsen og se om det går bedre anden gang.

Hvad skal jeg bruge?
Du skal kun bruge dig selv og din gruppe.

(Kilde: Hornstrup Kursuscenter)

Speed dating

Hvorfor?
Dette projektil er effektivt, hvis et projektforløb/en proces skal evalueres af samtlige projektgrupper samtidig. Vær opmærksom på, at øvelsen kræver en facilitator.

Hvordan?
Facilitatoren formulerer fire spørgsmål, som lægger op til refleksion over den igangværende proces. Da eleverne blandes på tværs af projektgrupper, skal spørgsmålene ikke omhandle samarbejdet i de enkelte grupper. Brug andre refleksionsprojektiler til det.

Feedbacksandwichen

Hvorfor?
Denne metode kan bruges til at give hinanden konstruktiv feedback i projektforløbet. Metoden fokuserer på, at I både deler positive oplevelser og ting, I ønsker at forbedre.

Hvordan?
En sandwich består af brød-fyld-brød. På samme måde består feedbacksandwichen af positive kommentarer-konstruktiv kritik-positive kommentarer. På den måde bliver kritikken leveret på en behagelig og fremadrettet måde.

Hvad skal jeg bruge?
Brug nedenstående sandwichmodel 

Refleksionsmatrix

Hvorfor?
Dette projektil kan bruges inden en pause eller sidst på arbejdsdagen i jeres projektgruppe til at samle op og evaluere på jeres samarbejde og proces.

Hvordan?
I skal sammen kommentere på gruppens proces ud fra fire parametre: Thank you, Yes!, Aha! og Joker.

  • Thank you: Her handler det om at rose hinanden. Hvad har været godt i processen indtil videre?

  • Yes: Her taler I om, hvad I har fundet ud af, som I kan bruge i den videre proces.

  • Aha: Har I haft nogle aha-oplevelser? Og hvad betyder de for den videre proces?

  • Joker: Er der andet, I har behov for at vende?

 

Hvad skal jeg bruge?
Du skal bruge nedenstående matrix – før den over på et stort flipoverpapir.

Eksempel på spørgsmål:

  1. Hvad har været det bedste i projektforløbet indtil videre?

  2. Hvad kunne blive bedre i projektforløbet

  3. Hvordan synes du, forløbet er struktureret?

  4. Hvad kunne I bruge ekstra støtte til?

Borde og stole arrangeres, så eleverne sidder overfor hinanden i rækker. Eleverne på den ene side er spørgsmålsstillere, mens eleverne på den anden side er spørgsmålssvarer. Spørgsmålsstillerne tildeles et spørgsmål hver.

I  kører nu speeddating i fire runder, ca. 3 minutter til hvert spørgsmål. Bagefter samler facilitatoren op ved at lade spørgsmålsstillerne redegøre for de tanker, der er kommet frem.

bottom of page