top of page
Uddannelsens formål

En uddannelse i innovation og projektledelse for unge

Projektlederuddannelsen griber ud i samfundet og gør projektarbejde til mere end en intern arbejdsform på skolen. Formålet med uddannelsen er at øge elevernes evne til at iværksætte og gennemføre innovative projekter i samarbejde med det øvrige uddannelses-, forenings- og erhvervsliv.

Gennem uddannelsen får eleverne erfaring med en række videnskabelige undersøgelsesværktøjer og metoder til kreativ idégenerering og projektledelse, som de får rig mulighed for at prøve af i praksis via forskellige projektforløb. Fælles for projektforløbene er, at de er forankrede i problemstillinger fra den virkelige verden. Vi ønsker /målet er, at hver elev gennem projektlederuddannelsen bliver i stand til at transformere sin viden til handling og skabe projekter til gavn for vores fælles fremtid. Fremtiden ligger i vores ungdomsgeneration!

Under fanerne elevernes læring kan du finde mere information om didaktiske overvejelser i projektlederuddannelsen.

Pil7-h.png
bottom of page